Tuesday, September 10, 2013

LES NOSTRES NITS FELINES --- We have always been lions ...

LES NOSTRES NITS FELINES
WE HAVE ALWAYS BEEN LIONSQuan era petit, els lleons sabien de la meva naturalesa felina. Merlin el Mag els permetia aparèixer de nit a la meva habitació, el meu germà i jo enceníem el quinqué que utilitzaven els nostres pares quan hi havia les molt freqüents restriccions d'electricitat i junts els lleons i nosaltres planificàvem en els plànols del món les aventures i correries d'aquella nit. Sempre érem de tornada a l'alba, jo llavors me n'anava al llit a dormir i els lleons tornaven a la seva selva. Després, és clar, m'adormia a classe, mentre la profe explicava unes absurdes i estranyes lliçons matemàtiques, jo somiava a tornar a la selva la següent nit amb els meus germans felins... Han passat molts anys, més de mig segle, i cada nit els lleons tornen i ens anem d'aventures com sempre, acompañados ara per un altre felí, el nostre germà gat Tigris. Algun dia ens quedarem tots a la selva, cada vegada ens avorreix més tornar quan surt el sol... Allà us esperarem...

As a kid, the Lions knew my feline nature. Merlin the Magician and appearing at night in my room, my brother and I enceníem the lamp used by our parents when there were very frequent electricity restrictions and lions together we planificàvem plans in the world adventures and that night raids. Whenever we were back at dawn, I then I went to sleep and lions returning to the jungle. Then, of course, I fall asleep in class while the teacher explained some absurd and strange math lessons, I dreamed of returning to the jungle the next night with my brothers cat ... Many years have passed, more than half a century, and lions returning each night and go adventure as always, acompañados now another cat, our cat brother Tigris. Someday we'll be all over the jungle, becoming more bores us again when the sun rises ... There you wait ...