Monday, December 17, 2007

EL RETORN DE LES NOTES CLÀSSIQUES

Han passat uns 15 anys, més o menys, suposo... Recordo l'escepticisme amb el que vam veure arribar aquella reforma que ens deia que desapareixien les notes clàssiques i passavem a avaluar només amb dos comentaris oficials: PROGRESSA ADEQUADAMENT i NECESSITA MILLORAR. Darrera d'aquesta innovació hi havia tot un cos teoric psicopedagògic en el que vam ésser introduïts mitjançant cursets i xerrades.
I el vent de la història ha arribat de nou... La llei del pèndul... De 1995 a 2008...
Avui han desaparegut aquells dos comentaris, el P.A. i el N.M., i de nou han tornat les notes clàssiques, amb paraules a la Primària i amb numeració del 0 al 10 a la Secundària.
Ja hi haurà temps de comentar aquest nou revolt de la història...
Aquesta és la notícia d'avui:

17/12/2007 21:22 h DES D'AQUEST CURS
Les escoles catalanes recuperen les notes de l''insuficient' a l''excel·lent' per avaluar els alumnes
MÉS INFORMACIÓ
FÒRUM: El sistema educatiu
EFEBARCELONA
Les escoles catalanes recuperen aquest curs les notes tradicionals, des de l'insuficient a l'excel·lent, per avaluar les aptituds dels alumnes, mentre que els instituts posaran una qualificació numèrica als seus estudiants amb l'objectiu de fomentar la cultura de l'esforç.La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha elaborat unes ordres que recullen aquestes novetats, previstes ja en la llei estatal d'ordenació de l'educació (LOE), i que suposen un canvi, especialment radical en l'ensenyament primari, en l'avaluació de l'alumne, segons ha informat avui el conseller Ernest Maragall.D'aquesta manera, els alumnes de primària ja no seran avaluats a partir d'aquest curs amb les fórmules necessita millorar o progressa adequadament, instaurades amb la llei orgànica del sistema educatiu (LOGSE), sinó que rebran les qualificacions d'insuficient, suficient, bé, notable o excel·lent. En l'ensenyament secundari, aquestes qualificacions que ja s'utilitzen aniran acompanyades d'una nota numèrica de l'1 al 10.Els centres de primària estan obligats des d'aquest curs a utilitzar aquest nou mètode d'avaluació al final de cada un dels tres cicles, però podrien decidir fer més ús d'aquestes qualificacions en l'exercici de la seva autonomia."Reforçar els elements d'esforç"El conseller ha assenyalat que amb aquestes mesures es pretén "reforçar els elements d'esforç" de l'àmbit educatiu i facilitar el coneixement sobre com evoluciona cada alumne i, per extensió, el sistema educatiu.La nova normativa introdueix també mesures de reforç i recuperació en l'educació secundària per garantir l'adquisició dels aprenentatges a aquells alumnes que tinguin més dificultats. En concret, els centres hauran d'establir mecanismes per intentar que l'alumne que no progressa adequadament evolucioni cap a l'èxit acadèmic. "No ens hem de conformar amb el fracàs de ningú", ha subratllat Maragall.Repetició de cursL'ordre d'avaluació d'Educació estableix que els alumnes de secundària passaran de curs amb dues matèries suspeses com a màxim i que repetiran amb tres o més, encara que l'equip docent, de manera excepcional, podrà decidir que superi el curs un estudiant amb tres assignatures fallides.Al finalitzar l'ESO, el centre elaborarà un document orientador per a l'alumne sobre el seu futur acadèmic i professional. Per primera vegada, la norma també preveu la realització d'entrevistes entre el tutor de l'últim cicle de primària i el del primer curs de l'ESO per fer un millor seguiment de cada alumne.Les noves ordres introdueixen per primera vegada el concepte d'atenció a la diversitat en la regulació de l'avaluació i fa un tractament de l'atenció a la diversitat des d'un plantejament inclusiu.

Thursday, December 13, 2007

L'ALBADA DEL BOSC DEL FUTUR

Avui han acabat de plantar els nous arbrets que formaran un bosc sense sotabosc al pati de l'escola. Han plantat acàcies i alzines que s'afegeixen a les moreres que ja hi havien.
Un nen de la meva classe no estava d'acord, deia que amb tants arbres no quedarà pati. Jo he somrigut i l'he explicat que bé, que potser serà un tema del que s'haurà de preocupar dins de 20 o més anys, quan ell sigui de l'AMPA de l'escola i es preocupi pel pati on jugaran els seus fills. O potser fins i tot els seus nets... I el nen ha comprès el que li deia, i m'ha somrigut...