Tuesday, September 10, 2013

LES NOSTRES NITS FELINES --- We have always been lions ...

LES NOSTRES NITS FELINES
WE HAVE ALWAYS BEEN LIONSQuan era petit, els lleons sabien de la meva naturalesa felina. Merlin el Mag els permetia aparèixer de nit a la meva habitació, el meu germà i jo enceníem el quinqué que utilitzaven els nostres pares quan hi havia les molt freqüents restriccions d'electricitat i junts els lleons i nosaltres planificàvem en els plànols del món les aventures i correries d'aquella nit. Sempre érem de tornada a l'alba, jo llavors me n'anava al llit a dormir i els lleons tornaven a la seva selva. Després, és clar, m'adormia a classe, mentre la profe explicava unes absurdes i estranyes lliçons matemàtiques, jo somiava a tornar a la selva la següent nit amb els meus germans felins... Han passat molts anys, més de mig segle, i cada nit els lleons tornen i ens anem d'aventures com sempre, acompañados ara per un altre felí, el nostre germà gat Tigris. Algun dia ens quedarem tots a la selva, cada vegada ens avorreix més tornar quan surt el sol... Allà us esperarem...

As a kid, the Lions knew my feline nature. Merlin the Magician and appearing at night in my room, my brother and I enceníem the lamp used by our parents when there were very frequent electricity restrictions and lions together we planificàvem plans in the world adventures and that night raids. Whenever we were back at dawn, I then I went to sleep and lions returning to the jungle. Then, of course, I fall asleep in class while the teacher explained some absurd and strange math lessons, I dreamed of returning to the jungle the next night with my brothers cat ... Many years have passed, more than half a century, and lions returning each night and go adventure as always, acompañados now another cat, our cat brother Tigris. Someday we'll be all over the jungle, becoming more bores us again when the sun rises ... There you wait ...

Tuesday, January 15, 2013

RECORDANT ARTUR MARTORELL 1975-2009 -5- PARC DE CAN SOLEI, JULIOL 1936

RECORDANT ARTUR MARTORELL 1975-2009  -5-

PARC DE CAN SOLEI,  JULIOL 1936, BALLADA DE SARDANES A L'ERA DE L'EDIFICI OEST


Sembla que aquesta ballada de sardanes a la tradicional era de l'escola Artur Martorell de Badalona correspon a una ballada de sardanes al Parc de Can Solei a juliol de 1936, pocs dies abans de l'inici de la terrible guerra civil 1936 - 1939.
Quan va ser feta aquesta fotografia, Can Solei era un espai públic, i després de la guerra civil, a 1939,  va tornar a ser una finca privada fins que va retornar a ser públic i parc de la ciutat de Badalona a finals dels anys 70 del passat segle.

RECORDANT ARTUR MARTORELL 1975-2009 -4- UN VIATGE A MENORCA

RECORDANT ARTUR MARTORELL 1975-2009  -4-

UN VIATGE A MENORCA: 
SA NAVETA D'ES TUDONS, CIUTADELLA

Als primers dies de juliol de l'any 1990, gran part dels mestres de l'Escola Artur Martorell de Badalona vam fer un viatge de germanor en una época de canvis que s'albiraven a l'horitzó,  a gaudir de les platges verges de Menorca en una época de l'any on encara no hi havia la invasió estiuenca tradicional... Veient la foto següent recordo aquells altres dies feliços al tibetà Shangri-La...

Aquesta foto ens la vam fer a Ciutadella, a Sa Naveta D'es Tudons.


Sunday, January 13, 2013

EDCHERA, SAHARA, 1971, 4 ANYS ABANS D'ÉSSER MESTRE A L'ARTUR MARTORELL DE CAN SOLEI DE BADALONA

EDCHERA I DAORA, PROP DE EL AAIUN, DESERT DEL SAHARA, 1971, 4 ANYS ABANS D'ÉSSER MESTRE A L'ESCOLA ARTUR MARTORELL DEL PARC DE CAN SOLEI DE BADALONA DES DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 1975 FINS EL DIA 1 DE JULIOL DEL 2009

(Edchera and Daora, near El Aaiun City, Sahara Desert, 1971, 4 years before to be teacher at school Artur Martorell of Badalona Can Solei Park from 1 September 1975 until 1st July 2009)Josep Maria Damas Pérez   ATN III 2ªCia.

1971-1972 Agrupación de Tropas Nómadas del Sahara ( A.T.N. ) Grupo "Smara" III,  2ª Compañía
                   Destacamentos Avanzados de Edchera y Daora, zona de Saguia El Hamra, región de El Aaiun
                   Sahara Occidental

Saturday, January 12, 2013

RECORDANT ARTUR MARTORELL 1975-2009  -3-

No em diguis que tot va ésser tan sols un somni...RECORDANT ARTUR MARTORELL 1975-2009  -2-

Sota el signe d'Excalibur i la Taula Rodona

RECORDANT ARTUR MARTORELL 1975-1979

RECORDANT ARTUR MARTORELL 1975-2009

Les dames i els cavallers de la Taula Rodona de Camelot